نبشی بدون لبه (L 25)

مشخصات فنی محصول

کد محصول : L 25

طول جان : 24 میلی متر

طول بال : 24  میلی متر

ضخامت : ۰/۵ – ۰/۶ میلی متر

طول : ۴۰۰ میلی متر

دانلود بررسی اجمالی پروژه