ویلای مسکونی

 پروژه طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF ویلای مسکونی در 2 طبقه

  • نام پروژه: ویلای مسکونی

  • مکان پروژه: جاده شاندیز

دانلود بررسی اجمالی پروژه