ویلای مسکونی

اجرای فونداسیون و طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF در دو طبقه

کاربری : مسکونی

 

  • نام پروژه: ویلای مسکونی

  • مکان پروژه: گلبهار

دانلود بررسی اجمالی پروژه