در راستای حضور مداوم و قدرتمند در نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی ، شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا ، در هفتمین نمایشگاه بین المللی مسکن ، ساخت و ساز ، انبوه سازان، مصالح ساختمانی و تجهیزات جانبی که آذر ماه ۱۳۸۹ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید؛ حضور یافته و  جزء غرفه های پربازدید و برگزیده قرار گرفت.

در این نمایشگاه هیئت های تخصصی متعددی از داخل و خارج کشور از غرفه های این شرکت بازدید بعمل آوردند.