فهرست بهاء چیست؟

فهرست بهای هر رشته ، شامل فهرست مقادیر ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات می باشد.برای کنترل و جلوگیری از روند غیر منطقی افزایش قیمت‌ ها برای جذب پیمانکار ؛ سازمان برنامه و بودجه کشور ،اقدام به تدوین فهرستی از قیمت‌های استاندارد برای انجام هر یک از فعالیت ها در پروژه ها نمود. بدین گونه ،اولین فهرست‌ بهای پایه ، در سال ۱۳۵۵ و برای کارهای ساختمانی و راهسازی تهیه شد. به دنبال آن به تدریج فهرست‌ بهای رشته‌های مختلف در سال های آتی ، تهیه و تدوین شد.
فهرست بها در رشته های مختلف شامل: فهرست بهای ابنیه، فهرست بهای تاسیسات برقی،فهرست بهای تاسیسات مکانیکی،فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی،فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه،فهرست بهای شبکه توزیع آب،فهرست بهای سد سازی،فهرست بهای راهداری،فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،فهرست بهای آبیاری و زهکشی،فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات،فهرست بهای آبیاری تحت فشار،فهرست بهای چاه،فهرست بهای خطوط انتقال آب،فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی،فهرست بهای نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن،فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری،فهرست بهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۸ ، فهرست بهای سال ۹۹  را از طریق سایت نظام فنی و اجرایی کشور منتشر نموده است.
فهرست بهای ابنیه،تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی برای دانلود با فرمت pdf قرار داده شده است:

دانلود فایل pdf فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۹
دانلود فایل pdf فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹
دانلود فایل pdf فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹