شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا در راستای حضور مداوم در نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی ، درخرداد ماه ۹۲ در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد شرکت کرده و توانست در این نمایشگاه جزء غرفه های پربازدید و برگزیده قرار بگیرد.

 در این نمایشگاه هیئت های تخصصی متعددی از داخل وخارج کشور از غرفه های این شرکت بازدید نموده اند.