حضور و شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا در اولین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی  و فن آوری های نوین صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد- آذر ماه ۱۳۹۰ . غرفه ی این شرکت جزء غرفه های پر بازدید و برگزیده مورد توجه قرار گرفت. در این نمایشگاه هیئت های تخصصی متعددی از داخل و خارج کشور از غرفه های این شرکت بازدید بعمل آوردند.