در راستای حضور مداوم و قدرتمند در نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی ، شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا ، درهفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع گرمایشی و سرمایشی که خرداد ماه ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید؛ حضور یافته و  جزء غرفه های پربازدید و برگزیده قرار گرفت.

در این نمایشگاه هیئت های تخصصی متعددی از داخل و خارج کشور از غرفه های این شرکت بازدید بعمل آوردند.