حضور شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا در پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلند مرتبه سازی؛ اسفند ماه 1397 سالن برج سپید دانشکده علوم پزشکی مشهد

در ادامه می توانید فیلم پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلند مرتبه سازی را در صفحه آپارات ما مشاهده نمایید:

 

 

برگزاری کارگاه آموزشی ساختار خشک در بلندمرتبه ها توسط شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا


 
در ادامه می توانید فیلم کارگاه آموزشی ساختار خشک در بلندمرتبه ها را در صفحه آپارات ما مشاهده نمایید: