آموزشگاه متوسطه سرافرازان

پروژه اضافه طبقه آموزشگاه متوسطه سرافرازان؛ طراحی ، تهیه (تولید) ، ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF

تأمین و اجرای دیوار پارتیشن و سقف کاذب، بصورت تمام كار (متراژ ۴۰۰ مترمربع)

کاربری : آموزشی

  • نام پروژه: آموزشگاه متوسطه سرافرازان

  • مکان پروژه: خیابان دندانپزشکان 12

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA