استاد ( C 150 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 150c50-t

طول جان : 148 میلی متر

طول بال : ۵۰  میلی متر

لبه : ۱۲-۱۵ میلی متر

ضخامت : 1 – 1/5  میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه