استاد ( C 235 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 235c50-t

طول جان : 233 میلی متر

طول بال : ۵۰  میلی متر

لبه : ۱۲-۱۵ میلی متر

ضخامت : ۱/۵ – ۲/۵  میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه