استاد ( C 50 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 50c35-t

طول جان : 48 میلی متر

طول بال : 35  میلی متر

لبه : 5 میلی متر

ضخامت : ۰/۵ – ۰/۶ میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه