بیمارستان علی ابن ابیطالب

پروژه اضافه طبقه بیمارستان علی ابن ابیطالب ؛ طراحی ، تهیه (تولید) ، ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF بیمارستان علی ابن ابیطالب

نوع کاربری : اداری

  • نام پروژه: بیمارستان علی ابن ابیطالب

  • مکان پروژه: خیابان امام رضا

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA