دبستان شهید فرزین فر

پروژه اضافه طبقه دبستان شهید فرزین فر؛ طراحی ، تهیه (تولید) ، ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF

کاربری : آموزشی

  • نام پروژه: دبستان شهید فرزین فر

  • مکان پروژه: بلوار هفت تیر - هفت تیر 29

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA