رانر ( U 100 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 100U35-t

طول جان  : 100 میلی متر

طول بال : 35 میلی متر

ضخامت : ۰/5 – ۱/۵ میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه