رانر ( U 80 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : 80U35-t

طول جان  : 80 میلی متر

طول بال : ۳۵ میلی متر

ضخامت : 0/6– ۱ میلی متر

طول : Optional

دانلود بررسی اجمالی پروژه