ساختمان مسکونی

پروژه طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF ساختمان مسکونی ۳ طبقه

کاربری: مسکونی

 

  • نام پروژه: ساختمان مسکونی

  • مکان پروژه: شاندیز

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA