سالن انبار شرکت تولیدی پزشکی ورید

پروژه اجرای سالن انبار شرکت تولیدی پزشکی ورید با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع با کاربری صنعتی
نوع سازه : اسکلت فلزی سوله

  • نام پروژه: سالن انبار شرکت تولیدی پزشکی ورید

  • مکان پروژه: جاده قوچان - شرکت تولیدی پزشکی ورید

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA