سالن ورزشی مرحوم غفوریان

پروژه ساخت سالن ورزشی مرحوم غفوریان؛ طراحی ، تهیه (تولید) ، ساخت و اجرای (نصب)  سازه سبک LSF

کاربری: اداری – ورزشی

  • نام پروژه: سالن ورزشی مرحوم غفوریان

  • مکان پروژه: کوی امیر

  • سال ساخت: در حال ساخت

دانلود بررسی اجمالی پروژه