سپری ( T1200 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : T1200

طول جان : ۲۸ میلی متر

طول بال : ۲۴  میلی متر

طول لبه : ۳ میلی متر

ضخامت : ۰/۳  میلی متر

طول : 120 میلی متر

دانلود بررسی اجمالی پروژه