شرکت مشهد واشر

پروژه طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF شرکت مشهد واشر
کاربری : اداری

  • نام پروژه: شرکت مشهد واشر

  • مکان پروژه: شهرک صنعتی توس

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA