مدرسه باقرالعلوم روستای بلقان آباد خوشاب

پروژه طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF مدرسه دو کلاسه باقرالعلوم روستای بلقان آباد خوشاب (توابع سبزوار)

کاربری : آموزشی

  • نام پروژه: مدرسه باقرالعلوم روستای بلقان آباد خوشاب

  • مکان پروژه: روستای بلقان آباد خوشاب ( توابع سبزوار )

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA