نبشی رنگی ( L 24 )

مشخصات فنی محصول

کد محصول : L 24

طول جان : 24 میلی متر

طول بال : 24  میلی متر

طول لبه : ۳ میلی متر

ضخامت : ۰/۵ – ۰/۶ میلی متر

طول : 300 میلی متر

دانلود بررسی اجمالی پروژه