ویلای مسکونی

پروژه طراحی و تهیه (تولید) و ساخت و اجرای (نصب) سازه سبک LSF ویلای مسکونی در ۳ طبقه

  • نام پروژه: ویلای مسکونی

  • مکان پروژه: شاندیز

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA