کنسولگری عربستان صعودی

پروژه ساخت ساختمان کنسولگری عربستان صعودی؛ دارای ۶ سقف، ۲۰ واحد و ۳۰۰۰ مترمربع

نوع سازه اسکلت بتنی

  • مکان پروژه: کنسولگری عربستان صعودی

دانلود بررسی اجمالی پروژه
USA