مقاومت سازه، یکی از مهمترین مسائلی است که مهندسین عمران و معماری باید برای ساخت بنا در نظر بگیرند. یکی از عوامل موثر بر محاسبات مقاومت سازه، وزن قطعات و وزن کل سازه است. به زبان ساده، هرچه سازه ما سنگین تر باشد، نیازمند مقاومت بیشتری است. بعنوان مثال دو ساختمان را در نظر بگیرید که یکی مسکونی و دیگری کارگاهی باشد و به لحاظ مساحت و ارتفاع، هردو یکسان باشند. ساختمان های صنعتی و کارگاهی، به خاطر وجود دستگاه های مختلف، وزن بیشتری دارد. در نتیجه، نیازمند تمهیدات بیشتری برای تحمل چنین وزنی است.

از سوی دیگر، مصالح و اتصالات بکار رفته در یک ساختمان نیز تاثیر بسزایی در محاسبه مقاومت سازه دارند. هرچه مصالح و اتصالات بکار رفته در ساختمان سنگین تر باشند، طبیعتا وزن کل ساختمان نیز بیشتر شده، نیازمند مقاومت بیشتری است.

مهندسان و طراحان همواره تلاش می کنند تعادلی میان وزن سازه و مقاومت آن برقرار کنند. به صورتی که سازۀ مورد نظر، نه آنقدر سبک باشد که کارآیی کافی نداشته باشد، و نه آنقدر سنگین که اجرای آن هزینه های اضافی برای مقاوم سازی به سازندگان آن تحمیل کند.

در چنین شرایطی، استفاده از مصالح و اتصالات سبک توصیه می شود. سازه های LSF، از فولاد فوق سبک ساخته شده اند و استحکام و مقاومت قابل توجهی نسبت به وزن خود دارند. هرچند سازه های LSF را نمی توان در ساختمان های بزرگ بعنوان بنای اصلی استفاده کرد، اما جایگزینی اتصالات سنگین با LSF می تواند تاثیر زیادی در کاهش وزن کل ساختمان داشته باشد.

همانگونه که گفته شد، وزن زیاد باعث تحمیل هزینه های مقاوم سازی می شود. مقایسه هزینه ساخت سازه با LSF با سایر سایر  اتصالات نشان می دهد که نه تنها قیمت خرید سازه های LSF بسیار کمتر از سایر سازه هاست، بلکه با این روش، ساختمان شما بسیار نزدیک تر به استاندارد های مقاوم سازی سازه خواهد بود.

واحد تولیدی شرکت صنایع عمرانی ایستا، آمادۀ تولید، ارسال و اجرای انواع سازه های LSF بر اساس نیاز شما می باشد.