برج-راشل

اجرای ساختمان با سازه های متعارف ( فلزی و بتنی )

شرکت صنایع عمرانی انبوه سازان ایستا، با توجه به سابقه و تجربیات پروژه های اجرایی متعدد با سازه های فلزی و بتنی و از طرفی با توجه به توانمندی سایر شرکت های خانواده ایستا در زمینه تولید سازه های فلزی صنعتی در شهرهای مشهد، تهران و گرگان، توانمندی مدیریت  و اجرای انواع پروژه های ساختمانی را در سراسر کشور دارد.

این شرکت ضمن اخذ رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه، اخذ پروانه پایه (1) انبوه سازی و عضویت در انجمن های مختلف از جمله انجمن  LSF  ایران، با تکیه بر تجربه حدود 25 سال، ساخت بیش از 500 واحد مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و واحد های صنعتی را در کارنامه ی خود دارا می باشد.