فهرست بهاء سال 1399

28 مه

فهرست بهاء سال 1399

فهرست بهاء چیست؟ فهرست بهای هر رشته ، شامل فهرست مقادیر ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات می باشد.برای کنترل و جلوگیری از روند غیر منطقی افزایش قیمت‌ ها برای جذب پیمانکار ؛ سازمان برنامه و بودجه.
بیشتر بخوانید

نانو تکنولوژی در سیمان و بتن

نانو تکنولوژی برای سیمان در حجم زیاد نانونیسم (NANOCEM) یک تحقیق جدید شبکه اروپاست که بر روی مراحل توسعه اصول فنی نانو (مقیاس یک بیلیونی) در مواد سیمانی متمرکز شده است. اجزا اولیه فعال بتن، بست‌های.
بیشتر بخوانید
نانو تکنولوژی در سیمان و بتن

14 May