نانو تکنولوژی برای سیمان در حجم زیاد نانونیسم (NANOCEM) یک تحقیق جدید شبکه اروپاست که بر روی مراحل توسعه اصول فنی نانو (مقیاس یک بیلیونی) در مواد سیمانی متمرکز شده است. اجزا اولیه فعال بتن، بست‌های.
بیشتر بخوانید