2023/01/22

مقایسه LSF با سازه های بتنی و فولادی | کدام بهتر است؟ | انبوه سازان ایستا

  پیش از هر گونه مقایسه، باید بدانیم که در سازه های LSF در چه سازه هایی کاربرد دارند. بصورت کلی، می توان LSF را به […]
2022/12/20

ساختمان سازی با LSF | انبوه سازان ایستا

همۀ ما با ساختمان سازی سنتی آشنا هستیم. در سازه های سنتی، تجربه محوریت همه چیز است. شاید در این گونه ساختمان ها برخی استاندارد های […]
USA