اضافه-طبقه-با-سازه-سبک-LSF

2020/10/14

کاربری ساختمان های قابل احداث با سازه سبک LSF

با توجه به تنوع قطعات فولادی فرم داده شده در حالت سرد CFS  و نیز شیوه ساخت و ساز به کار رفته در سیستم LSF  این […]
USA