2023/02/06

سیستم مدولار و مزایای آن | انبوه سازان ایستا

از مزایای استفاده از سیستم مدولار می توان به موارد زیر اشاره کرد:   سرعت در انبوه سازی صنعت ساختمان امروز به ساختن یک واحد یا […]
2023/02/06

سیستم های مدولار | انبوه سازان ایستا

اتمام به موقع یک پروژه، یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین اولویت های یک شرکت ساختمانی است. روشهای مختلفی برای رسیدن به […]
USA